Puławskie Towarzystwo Edukacyjne zostało powołane w grudniu 1990 r. na wniosek piętnastu członków założycieli z i od tej pory jest ono organem nadzorującym pracę szkoły. Pierwszym Prezesem Towarzystwa została pani Alicja Bobrowska, następnie funkcję tę pełnili panowie Sławomir Leszczyński, Jerzy Niedzielski, Kazimierz Tarasiuk, Joanna Łyszcz oraz Agata Bielawska-Drózd, która przewodniczy PTE obecnie.


Zapraszamy do wstąpienia w szeregi towarzystwa zwłaszcza rodziców uczniów, zainteresowanych absolwentów oraz pracowników szkoły, aby mieć realny wpływ na funkcjonowanie naszej placówki.
Statut Puławskiego Towarzystwa Edukacyjnego
Deklaracja członkowska