Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Ch. P. Aignera - 25 1240 2412 1111 0000 3628 3484
Jednorazowa opłata wpisowa wynosie 300zł.
We wrześniu 2022r. czesne wynosiło 310 zł.
Od października 2022 r. czesne wynosi 350 zł.
Zapraszamy do kontaktu
81 887 44 15
ul. Moniuszki 1, 24-100 Puławy