Wpłaty czesnego w wysokości 310 zł prosimy przelewać na konto do 10-go dnia każdego miesiąca:

Społeczne Liceum im. Ch. P. Aignera - 25 1240 2412 1111 0000 3628 3484


NIP 716 17-16-345
Zapraszamy do kontaktu
81 887 44 15
ul. Moniuszki 1, 24-100 Puławy