Usprawiedliwianie nieobecności

Prosimy o usprawiedliwianie nieobecności uczniów przez dziennik elektroniczny. Instrukcja poniżej: