W ramach drzwi otwartych,
zapraszamy uczniów klas ósmych na

Plan lekcji i zastępstwa