Rekrutacja do naszego liceum trwa przez cały rok szkolny 2021/2022.

Zapraszamy młodzież do wszystkich klas po szkole podstawowej.


Charakteryzuje nas :
  • - życzliwa atmosfera,
  1. - wysoki poziom nauczania,
  • - kameralne klasy,
  • - zindywidualizowane przygotowanie do matury,
  • - rozszerzony program języków obcych.
Istniejemy na rynku edukacyjnym od 1990 roku. Wszyscy razem tworzymy naszą szkołę. Każdy głos jest ważny - rodziców, kadry pedagogicznej, uczniów oraz kadry administracyjnej.
Zachęcamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz członkostwa w Puławskim Towarzystwie Edukacyjnym - naszym organie prowadzącym.

Kandydatów wraz z rodzicami zapraszamy do kancelarii szkoły.

Wniosek o przyjęcie do szkoły