Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Chrystiana Piotra Aignera w Puławach zaprasza w roku szkolnym 2021/2022 w swoje progi uczniów do klasy 1-szej o profilu plastycznym oraz do klasy 1-szej o profilu ogólnym.

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzyć w naszej szkole I klasę liceum o profilu plastycznym.

Rodziców dzieci uzdolnionych plastycznie i uczniów klas ósmych zainteresowanych tym kierunkiem zachęcamy do kontaktu z nami i wypełnienia krótkiej ankiety.
Ankieta
Zapraszamy również młodzież do klasy ogólnej.

Charakteryzuje nas :
  • - życzliwa atmosfera,
  • - wysoki poziom nauczania,
  • - kameralne klasy,
  • - zindywidualizowane przygotowanie do matury,
  • - rozszerzony program języków obcych.

Istnieje również możliwość przeniesienia się do klasy trzeciej po szkole podstawowej lub gimnazjum oraz do klasy drugiej.
Istniejemy na rynku edukacyjnym od 1990 roku. Wszyscy razem tworzymy naszą szkołę. Każdy głos jest ważny - rodziców, kadry pedagogicznej, uczniów oraz kadry administracyjnej.
Zachęcamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz członkostwa w Puławskim Towarzystwie Edukacyjnym - naszym organem prowadzącym.

Zainteresowanych kandydatów wraz z rodzicami zapraszamy do wskazania naszej szkoły w systemie rekrutacji elektronicznej. Jest też możliwość złożenia wniosku o przyjęcie w kancelarii szkoły.

Wniosek o przyjęcie do szkoły