Zapraszamy do kontaktu
81 887 44 15
ul. Moniuszki 1, 24-100 Puławy

Wpłaty czesnego  prosimy dokonywać na konta:


Społeczne Liceum im. Ch. P. Aignera - 25 1240 2412 1111 0000 3628 3484


Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ch. P. Aignera - 85 1240 2412 1111 0000 3628 3471