Wpłaty czesnego w wysokości 310 zł prosimy przelewać na konto:

Społeczne Liceum im. Ch. P. Aignera - 25 1240 2412 1111 0000 3628 3484
Zapraszamy do kontaktu
81 887 44 15
ul. Moniuszki 1, 24-100 Puławy