Informacje o konkursach i olimpiadach

Lubelszczyzna - moja Mała Ojczyzna. "Lubelskie lasy". Organizator -Zespół Szkół Publicznych w Suścu. Szczegóły w sekretariacie i na plakacie.

II edycja konkursu Liga Sprawiedliwości - https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/liga-sprawiedliwosci

Olimpiada astronomiczna - http://planetarium.edu.pl/oa.htm

Olimpiada wiedzy ekonomicznej - http://owe.pte.pl/

Olimpiady przedmiotowe i tematyczne - https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-20212022

Olimpiady FINANSOMANIA - https://finansomania.edu.pl

Konkursie fotograficzny o tematyce ekologicznej - https://ekomaika.pl/konkurs

Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości - https://olimpiada.swws.edu.pl

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii - https://olimpiadasolidarnosci.pl/rejestracja2021

Konkurs Narodowego Banku Polskiego - nbp.pl/konkursy

Konkurs na plakat - https://straz.lublin.pl/2021/09/informacja-o-konkursie-stop-pozarom-lasow/ termin nasyłania prac: 8.10.2021r.

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Kwiaty” - https://przygoda-rybnik.pl/wp-content/uploads/2021/09/regulamin-Kwiaty-2021.pdf termin nasyłania prac: 15.11.2021r.

KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO „ASTRONOMIA ART” - https://cloud8v.edupage.org/cloud?z%3AQiohN%2Fc3PQpJF9uU9qI4FdIIo9bHxAW2wWqQZckNYmzOtXJfDf0DW59T%2FUjMqlW1%20 termin nasyłania prac: 29.10.2021r. do godz. 15.00