DO

ZERÓWKI

DO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DO

LICEUM

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Chrystiana Piotra Aignera w Puławach mieszcząca się przy ul. Moniuszki 1, w obrębie osady pałacowej, z dala od ruchliwych ulic, stara się być szkołą przyjazną uczniowi, to znaczy taką, żeby uczniowie z chęcią i uśmiechem na ustach przychodzili na lekcje. Nasza szkoła jest dla wszystkich ważnym i przyjemnym miejscem.

Nikt tutaj nie jest anonimowy.

Podstawową zasadą organizacyjną szkoły są małe zespoły klasowe liczące od 5 do 14 uczniów. Dzięki temu nauczyciele  mogą traktować każdego z uczniów indywidualnie i urozmaicać lekcje stosując nowoczesne metody nauczania, ucząc np. przez zabawę.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w stałych godzinach od 8.15. Uczniowie mają  zwiększoną ilość godzin z poszczególnych przedmiotów i możliwość korzystania z oferty dydaktyczno-kulturalnej innych placówek, bez szkody dla realizacji programu nauczania. Wyjścia do kina , wyjazdy do teatru, wycieczki, różnorodne zajęcia profilaktyczne czy imprezy szkolne nie są więc w naszej szkole rzadkością.

Duży nacisk szkoła kładzie na naukę języków obcych. Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo oraz od drugiej klasy drugiego języka obcego.


Dbamy również o rozwój fizyczny swoich uczniów. Dlatego w planie zajęć przeznaczono 1 godzinę na pływanie i 3 godziny na gimnastykę.

Zapewniamy:

 • realizację starannie dobranych programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i przyjętymi przez szkołę standardami uwzględniającymi nową Podstawę Programową
 • naukę w kameralnej atmosferze w grupach liczących do 14 uczniów
 • opiekę pedagogiczną  i merytoryczną sprawowaną przez wykwalifikowanych, doświadczonych i przyjaznych dziecku pedagogów
 • zwiększony wymiar zajęć na każdym szczeblu edukacyjnym, który umożliwi ugruntowanie wiedzy i lepsze przygotowanie do zewnętrznych sprawdzianów
 • bezpieczne i bezstresowe, ale konsekwentne wychowanie i nauczanie
 • życzliwą i serdeczną atmosferę sprzyjającą rozbudzeniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem
 • wysoki poziom nauczania
 • indywidualizację nauczania, która daje każdemu dziecku szansę odniesienia sukcesu na miarę jego możliwości
 • zajęcia świetlicowe
 • możliwość korzystania z ciepłego posiłku, który jest dostarczany na zasadzie cateringu
 • organizację wycieczek przedmiotowych,
 • atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego: konkursów, uroczystości klasowych, szkolnych, Przedstawienia WigilijnegoZdolności i potrzeby młodszych dzieci są bardzo różnorodne, dlatego w naszej szkole Państwa dziecko nie utraci:

 • komunikatywności,
 • elastyczności myślenia,
 • ciekawości poznawczej,
 • humoru,
 • chęci do zabawy.


Serdecznie zapraszamy Rodziców do zapisywania dzieci na rok szkolny 2017/2018 do klasy 0, I, V i VII szkoły podstawowej.


LICEUM

 

To szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Nie jest to szkoła " prywatna", wprawdzie została założona w 1990 roku i jest prowadzona przez Puławskie Towarzystwo Edukacyjne, ale realizuje programy obowiązujące we wszystkich szkołach państwowych, zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, życzliwą młodzieży kadrę nauczycieli, ocenia według zasad przyjętych w szkołach publicznych, wystawia świadectwa i kończy się maturą.

I klasa

Wszystkie przedmioty realizowane na poziomie podstawowym

II i III klasa

 • Wybór przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym
 • Możliwość pozyskania informacji o uczelniach
 • Skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego – od II klasy zajęcia prowadzone są w kilku osobowych grupach
 • Indywidualizacja pracy z uczniem
 • Dbanie o ucznia zdolnego jak i mniej zdolnego
 • Indywidualne modelowanie profilu ( od klasy II wybór przedmiotów nauczanych na poziomach rozszerzonych)
 • Próbne egzaminy maturalne, diagnozujące postępy ucznia w przygotowaniu do egzaminu maturalnego
 • Kształcenie kulturowe – wyjazdy do teatrów, uczestnictwo w imprezach kulturalnych regionu
 • Bezpieczeństwo
 • Sprawiedliwe i jasne kryteria oceniania
 • Czytelnie określone prawa i obowiązki ucznia
 • Klasy średnio 15-osobowe, co daje możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów ucznia z nauczycielem oraz tworzy życzliwą atmosferę
 • Dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku oraz bardzo dobra współpraca z rodzicami
 • 5 godzin tygodniowo języka angielskiego
 • Konsultacje z każdego przedmiotu dla uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości, rozszerzyć wiadomości, poprawić ocenę itp.


Co daje nasza szkoła?

 • Zapewnia bezpieczeństwo
 • Wysoki poziom nauczania
 • Kształtowanie właściwych postaw względem siebie i innych
 • Systematyczne przygotowanie do dalszego kształcenia
 • Aktywny wypoczynek (wycieczki przedmiotowe, wycieczki klasowe)
 • Program kulturalny (teatr, kino, własna aktywność artystyczna)


Pracujemy metodami aktywizującymi, kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności i rzetelną wiedzę. Każdy uczeń ma możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielem w czasie cotygodniowych konsultacji. Czas konsultacji przeznaczony jest na poszerzanie wiadomości lub uzupełnianie braków wynikających np. z absencji ucznia.

Zapraszamy uczniów, którzy cenią sobie solidną naukę, życzliwą i przyjazną atmosferę oraz bezpieczeństwo.

Zapisy uczniów do Społecznego Liceum na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane są w sekretariacie szkoły.