Podstawy przedsiębiorczości II A


Test do rozwiązania TEST w terminie do 23.09.2020.

Filmik do obejrzenia w ramach pracy domowej dla II A z Podstaw przedsiębiorczości Popyt i podaż.

Prezentacja do lekcji "Negocjacje"


Rozdział II - Gospodarka rynkowa

Prezentacja do lekcji 1  "Gospodarka nakazowo-rozdzielcza".

Prezentacja do lekcji 2  "Rynek w Gospodarce".

Prezentacja do lekcji 3  "Popyt, podaż, cena."

Prezentacja do lekcji 4  "Konsument - król rynku."

Prezentacja do lekcji 5  "Rola państwa w gospodarce"

Prezentacja do lekcji 6  "Wzrost i rozwój gospodarczy państwa"

Prezentacja do lekcji 7  "Budżet państwa"

Filmik "Deficyt budżetowy i dług publiczny"

Test po rozdziale II - TEST

 

Materiały do zdalnej nauki:


Rozdział III - Finanse

20.10.2020 - Filmik Historia pieniądza, Prezentacja do lekcji 1 "Pieniądz"

22.10.2020 - Prezentacja do lekcji 2 "Instytucje rynku finansowego"

27.10.2020 - Prezentacja do lekcji 3 "Bank centralny"

03.11.2020 - Prezentacja do lekcji 5.1 "Usługi finansowe - kredyty i pożyczki"

05.11.2020 - Prezentacja do lekcji 5.2 "Usługi finansowe - kredyty i pożyczki. Cz.2"

10.11.2020 - Prezentacja do lekcji 6 "Formy oszczędzania i inwestowania"

12.11.2020 - Prezentacja do lekcji 7 "Inwestowanie w fundusze"

17.11.2020 - Prezentacja do lekcji 8 "Inwestowanie na giełdzie. Cz.  1"

19.11.2020 - Prezentacja do lekcji 9 "Inwestowanie na giełdzie. Cz.  2"

24.11.2020 - Powtórzenie działu

26.11.2020 - Test po rozdziale III ->  TESTRozdział IV - Podatki i ubezpieczenia

03.12.2020 - Prezentacja do lekcji 1 "Podatki"

08.12.2020 - Prezentacja do lekcji 2 "Rozliczenie roczne podatku dochodowego"

10.12.2020 - Prezentacja do lekcji 3 "Ubezpieczenia majątkowe"

15.12.2020 - Prezentacja do lekcji 4 "Ubezpieczenia osobowe"

17.12.2020 - Prezentacja do lekcji 5 "Jak uzyskać odszkodowanie lub świadczenie z ubezpieczenia"

19.01.2021 - Powtórka materiału z rozdziału IV


Rozdział V - Praca

21.01.2021 - Rynek pracy - Animacja 1 i Animacja 2

28.01.2021 - Prezentacja do lekcji 2 Rynek pracy i poszukiwanie pracy


Informatyka II A


Ćwiczenie zapisz ćwiczenie w folderze Publiczny/II A LO dodając w nazwie swoje imię i nazwisko.

Rysujemy funkcje wykładnicze w Excelu.

Względne i bezwzględne adresowanie komórek. Ćwiczenie 1, Ćwiczenie 2.

 

Materiały do zdalnej nauki Informatyka 21.10.2020

Względne i bezwzględne adresowanie komórek - ćwiczenie do wykonania i do odesłania na adres przedsiebiorczosc.aigner@gmail.com


Od 28.10.2020 wykonujemy zadania w programie PixBlocks. Pobieramy aplikację na komputer (nie telefon).