Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

REKRUTACJA 2015/2016

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH:

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Chrystiana Piotra Aignera w Puławach mieszcząca się przy ul. Moniuszki 1, w obrębie osady pałacowej, z dala od ruchliwych ulic, stara się być szkołą przyjazną uczniowi, to znaczy taką, żeby uczniowie z chęcią i uśmiechem na ustach przychodzili na lekcje. Nasza szkoła jest dla wszystkich ważnym i przyjemnym miejscem.

Nikt tutaj nie jest anonimowy.

 

Podstawową zasadą organizacyjną szkoły są małe zespoły klasowe liczące od 5 do 14 uczniów. Dzięki temu nauczyciele  mogą traktować każdego z uczniów indywidualnie

i urozmaicać lekcje stosując nowoczesne metody nauczania, ucząc np. przez zabawę. 

 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w stałych godzinach od 8.15. Uczniowie mają  zwiększoną ilość godzin z poszczególnych przedmiotów i możliwość korzystania z oferty dydaktyczno-kulturalnej innych placówek, bez szkody dla realizacji programu nauczania. Wyjścia do kina , wyjazdy do teatru, wycieczki, różnorodne zajęcia profilaktyczne czy imprezy szkolne nie są więc w naszej szkole rzadkością.

 

Duży nacisk szkoła kładzie na naukę języków obcych. Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo

Dbamy również o rozwój fizyczny swoich uczniów. Dlatego w planie zajęć przeznaczono

 

2 godziny na pływanie i 3 godziny na gimnastykę.

Zapewniamy:

- realizację starannie dobranych programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i przyjętymi przez szkołę standardami uwzględniającymi nową Podstawę Programową

- naukę w kameralnej atmosferze w grupach liczących do 14 uczniów

- opiekę pedagogiczną  i merytoryczną sprawowaną przez wykwalifikowanych, doświadczonych i przyjaznych dziecku pedagogów

- zwiększony wymiar zajęć na każdym szczeblu edukacyjnym, który umożliwi ugruntowanie wiedzy i lepsze przygotowanie do zewnętrznych sprawdzianów

- bezpieczne i bezstresowe, ale konsekwentne wychowanie i nauczanie

- życzliwą i serdeczną atmosferę sprzyjającą rozbudzeniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem

- wysoki poziom nauczania

- indywidualizację nauczania, która daje każdemu dziecku szansę odniesienia sukcesu na miarę jego możliwości

- zajęcia świetlicowe

- możliwość korzystania z ciepłego posiłku, który jest dostarczany na zasadzie cateringu

- organizację wycieczek przedmiotowych,

- atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego: konkursów, uroczystości klasowych, szkolnych, Przedstawienia Wigilijnego

 

Zdolności i potrzeby młodszych dzieci są bardzo różnorodne, dlatego w naszej szkole Państwa dziecko nie utraci:

- komunikatywności,

- elastyczności myślenia,

- ciekawości poznawczej,

- humoru,

- chęci do zabawy.

Serdecznie zapraszamy Rodziców do zapisywania dzieci na rok szkolny 2015/2016 do klasy I i III szkoły podstawowej.

 

 Gimnazjum

 

NAUKA PRZEZ 3 LATA NA JEDNĄ ZMIANĘ OD GODZ. 8:15

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do kameralnego Gimnazjum, do którego chodzi się chętnie i czuje się w nim bezpiecznie. Posiadamy jedną z najbogatszych i najciekawszych ofert edukacyjnych, zapewniając naukę na najwyższym poziomie.

Stwarzamy rodzicom możliwość żywego wspierania nauczycieli i oczekujemy zrozumienia dla ich działań. Wymagamy od pedagogów ponadprzeciętnego zaangażowania, dzięki czemu każdy uczeń czuje się ważny i potrzebny. Szukamy najlepszych rozwiązań w drodze dialogu, szanując zdanie każdego.

Niewielkie klasy zapewniają wysoką skuteczność nauczania, czyli naukę bez korepetycji. Posiadamy certyfikat "Szkoła z klasą"

Jesteśmy szkołą, w której każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z nauczycielami.

Oferujemy:

- Wysoki poziom nauczania
- Starannie dobraną doświadczoną kadrę pedagogiczną, która gwarantuje podmiotowe i życzliwe traktowanie
- Zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego
- Obowiązkowy drugi język obcy nauczanym na poziomie podstawowym
- Dostęp do pracowni multimedialnej ICIM
- Dodatkowe zajęcia fakultatywne
- Naukę i doskonalenie pływania
- Konsultacje dostosowane do potrzeb uczniów
- Naukę w małych grupach ( do 16 uczniów )
- Personalne podejście do każdego ucznia
- Sprawdzone metody pracy z uczniami dyslektycznymi
- Młodzież uczy się języków obcych w małych grupach
- Sprawnie działa system pomocy uczniom – w ramach konsultacji i zajęć pozalekcyjnych uczniowie mają możliwość poprawić oceny, nadrobić zaległości, porozmawiać indywidualnie z nauczycielami,

 

Jesteśmy bezpieczną szkołą, przyjazną uczniom i ich rodzicom !!!

Zapisy uczniów do Społecznego Gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 przyjmowane są w sekretariacie szkoły .

 

 

LICEUM

To szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Nie jest to szkoła " prywatna", wprawdzie została założona w 1990 roku i jest prowadzona przez Puławskie Towarzystwo Edukacyjne, ale realizuje programy obowiązujące we wszystkich szkołach państwowych, zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, życzliwą młodzieży kadrę nauczycieli, ocenia według zasad przyjętych w szkołach publicznych, wystawia świadectwa i kończy się maturą.

 

I klasa

          Wszystkie przedmioty realizowane na poziomie podstawowym

 

II i III klasa

 1. Wybór przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym
 2. Możliwość pozyskania informacji o uczelniach 
 3. Skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego – od II klasy zajęcia prowadzone są w kilku osobowych grupach przez nauczycieli – egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 4. Indywidualizacja pracy z uczniem
 5. Dbanie o ucznia zdolnego jak i mniej zdolnego
 6. Indywidualne modelowanie profilu ( od klasy II wybór przedmiotów nauczanych na poziomach rozszerzonych)
 7. Próbne egzaminy maturalne, diagnozujące postępy ucznia w przygotowaniu do egzaminu maturalnego
 8. Kształcenie kulturowe – wyjazdy do teatrów, uczestnictwo w imprezach kulturalnych regionu
 9. Bezpieczeństwo
 10. Sprawiedliwe i jasne kryteria oceniania
 11. Czytelnie określone prawa i obowiązki ucznia
 12. Klasy średnio 15-osobowe, co daje możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów ucznia z nauczycielem oraz tworzy życzliwą atmosferę
 13. Dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku oraz bardzo dobra współpraca z rodzicami
 14. 5 godzin tygodniowo języka angielskiego
 15. 3 godziny tygodniowo języka niemieckiego lub hiszpańskiego
 16. Konsultacje z każdego przedmiotu dla uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości, rozszerzyć wiadomości, poprawić ocenę itp.

 

Co daje nasza szkoła?

- Zapewnia bezpieczeństwo
- Wysoki poziom nauczania
- Kształtowanie właściwych postaw względem siebie i innych
- Systematyczne przygotowanie do dalszego kształcenia
- Aktywny wypoczynek (wycieczki przedmiotowe, wycieczki klasowe)
- Program kulturalny (teatr, kino, własna aktywność artystyczna)

Pracujemy metodami aktywizującymi, kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności i rzetelną wiedzę. Każdy uczeń ma możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielem w czasie cotygodniowych konsultacji. Czas konsultacji przeznaczony jest na poszerzanie wiadomości lub uzupełnianie braków wynikających np. z absencji ucznia.

 

 

Zapraszamy uczniów, którzy cenią sobie solidną naukę, życzliwą i przyjazną atmosferę oraz bezpieczeństwo.

 

Zapisy uczniów do Społecznego Gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 przyjmowane są w sekretariacie szkoły .

 

Studniowka 2015

Najmniejsza studniówka w Puławach

Dzień 24 stycznia na długo pozostanie w pamięci uczniów klasy III Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Ch. P. Aignera, bo to w tym dniu odbyła się studniówka.

Ten jakże wyjątkowy sobotni wieczór najstarsi uczniowie naszej szkoły rozpoczęli tradycyjnie od odtańczenia poloneza, oczywiście pod czujnym okiem swojej wychowawczyni pani Barbary Arciuch. Chętni zatańczyli również walca, czym udowodnili skuteczność pracy nauczycieli wychowania fizycznego pani Anny Mróz.

Po zaprezentowaniu swoich umiejętności tanecznych, maturzyści z uwagą wysłuchali uroczystej przemowy pani Dyrektor – Jolanty Łyszcz oraz wystąpienia swojego kolegi – Sebastiana Budy. Padło wiele ciepłych słów i podziękowań. Były również łzy wzruszenia. Po tych uroczystych wystąpieniach nastąpiła dalsza część zabawy, która trwała do samego rana.

Studniówka, jak w większości poprzednich lat, odbyła się w murach szkoły, a jej głównymi organizatorami byli rodzice i sami uczniowie. Maturzyści jednogłośnie stwierdzili, iż mimo wielu obaw, które im towarzyszyły podczas przygotowań – ten dzień był jednym z najważniejszych w ich życiu.

Niestety – jak wiadomo nie od dziś – wszystko, co dobre i piękne szybko się kończy, więc nadszedł czas odliczania – do matury już tylko 100 dni.

 

Naszym maturzystom życzymy powodzenia i trzymamy za nich kciuki, a wszystkich zainteresowanych odsyłamy do obejrzenia zdjęć z tego niezapomnianego wydarzenia. 

 

                     

 

 

Sebastian Buda najlepszy w powiecie!!!

3 czerwca w Zespole Szkół nr 3 im.M.Dąbrowskiej odbył się finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych., w którym uczestniczyło 22 uczniów z 8 szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Milo mi poinformować, że bezkonkurencyjny okazał się uczeń naszej szkoły Sebastian Buda z klasy II LO, na II miejscu uplasował się Dominik Kołodziejczyk z ZS nr 3, a 3 miejsce zdobył Michał Wnuk z ZS nr 2.

Serdecznie gratuluję 

 

Marek Wierzbicki

 

 

 

 

 

Wielki Konkurs Wiedzy o Funduszach Europejskich

 

Dnia 24.03.2014r. w Społecznym Gimnazjum im. Ch. P. Aignera w Puławach przeprowadzono Konkurs Wiedzy o Funduszach Europejskich. Organizatorem konkursu był Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat funduszy europejskich oraz pokazanie pozytywnych zmian jakie zaszły dzięki środkom unijnym w województwie lubelskim na przestrzeni 10 lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej. Do konkursu przystąpiło
11 uczniów naszego gimnazjum. Przygotowując się do konkursu uczniowie mogli skorzystać
z materiałów informacyjnych przygotowanych w formie „Skryptu wiedzy” oraz filmu animowanego  o tematyce  funduszy europejskich przekazanych szkołom przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego.

Laureatami konkursu zostali: Jan Sadurski z klasy III, Marika Buda z klasy II i Grzegorz Łyp z klasy III. Fundatorem nagród rzeczowych dla zwycięzców jest Departament Regionalnego Programu Operacyjnego. Nauczycielem odpowiedzialnym za przygotowanie konkursu w naszej szkole oraz koordynację i nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem była pani Barbara Bąba – nauczycielka Wos.

 

 

Kultura średniowieczna - pokaz 4.02.2013

4 lutego 2013r. gościliśmy w naszej szkole pana Piotra Koniecznego, zajmującego się kowalstwem artystycznym, który wygłosił prelekcję "Rycerz i jego zbroja" oraz zaprezentował miecze, hełm i kolczugę, które zostały wykonane w jego pracowni.
Poznaliśmy również grupę odtwórców historycznych "Płonące lisy", która przedstawiła sposoby walki wojów średniowiecznych oraz wykonane przez siebie stroje i elementy uzbrojenia.

Kiermasz ciast i loteria - 19.12.2012

Dnia 19 grudnia w naszej szkole została zorganizowana przedświąteczna loteria oraz kiermasz ciast, z których dochody zostaną przeznaczone na cele charytatywne. Klasy wzięły udział w konkursie na najładniejszy świąteczny wystrój swojej sali.

Raport z ewaluacji

Wnioski z ewaluacji przeprowadzonej w Społecznym Liceum im. Ch. P. Aignera przez Kuratorium Oświaty w Lublinie:
1. W szkole dokonuje się analiz wyników egzaminu maturalnego a formułowane i wdrażane na ich podstawie wnioski prowadzą do zmian, służących podnoszeniu jakości i efektywności kształcenia.
2. Stosowanie przez szkołę różnorodnych metod analizy wyników egzaminów pozwala na zgromadzenie dużej ilości danych służących formułowaniu wniosków.
3. W szkole analizuje się osiągnięcia wszystkich uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych a formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce.
4. Gromadzenie przez szkołę dokumentacji dotyczącej analiz egzaminów zewnętrznych i szkolnych osiągnięć uczniów pozwala na monitorowanie stopnia rozwoju pojedynczych uczniów w kontekście osiąganych przez nich wyników w nauce.
5. Szkoła stwarza uczącym się warunki do indywidualnego rozwoju, wszyscy uczniowie mają szansę odniesienia sukcesu edukacyjnego.
6. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Mają poczucie, iż nauczyciele wierzą w ich możliwości, otrzymują od nich bardzo duże wsparcie, co podkreślają w wywiadach zarówno uczniowie, jak i rodzice.
7. Wieloaspektowe i spójne działania wychowawcze szkoły sprzyjają kształtowaniu u uczniów dojrzałych postaw, odpowiedzialności, empatii i szacunku dla innych.
8. Szkoła stwarza uczniom możliwość podejmowania różnorodnych aktywności i realizuje działania zainicjowane przez uczniów.
9. W szkole podejmuje się skuteczne działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie niepożądanych zachowań, zagrożeń oraz wzmacnianie zachowań właściwych.
10. Uczniowie szkoły wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje i prezentują właściwe postawy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem

Uroczystości nadania i poświęcenia sztandaru oraz obchody 20-lecia szkoły - 10.11.2011

Nareszcie nadszedł długo wyczekiwany moment. Szkoła obchodziła uroczystości nadania oraz poświęcenia sztandaru, które były połączone z obchodami 20-lecia Szkoły.Dużo ciepłych wspomnień, gratulacji i wzruszeń! Tak można podsumować obchody tychże świąt szkolnych, do których z satysfakcją i rozrzewnieniem często będziemy powracać. Obchody zostały zapoczątkowane uroczystą Mszą św. po której nastąpiły główne i oficjalne obchody w auli Puławskiej Szkoły Wyższej. Przybyli zaproszeni goście:
-Prezes Puławskiego Towarzystwa Edukacyjnego prof. Kazimierz Tarasiuk
-Posłanka na Sejm RP Małgorzata Sadurska
-Starosta Powiatu Puławskiego Witold Popiołek
-Przewodniczący Rady Miasta Puławy Zbigniew Śliwiński
-Kierownik wydziału edukacji i sportu Miasta Puławy Stanisław Szajowski
-Dyrektor Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Puławach Danuta Dziwisz
oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, byli dyrektorzy naszej szkoły, rodzice, nauczyciele, absolwenci, uczniowie.

W atmosferę ciepłych wspomnień wprowadziła wszystkich obszerna prezentacja zdjęć minionego 20-lecia. W dalszej części programu, w którym nie zabrakło piosenek, wierszy zaprezentowanych przez uczniów naszej szkoły.
Na zakończenie wszyscy gośćie udali się na ulicę Moniuszki 1, gdzie mieści się budynek Szkoły. W niemal rodzinnej atmosferze goście zwiedzali mury szkolne po czym nastąpił poczęstunek.Ten dzień uświadomił obecnym, jak wiele już za nami, ale również ile nowych zadań i wyzwań jeszcze nas czeka.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o Szkole przygotowanej w związku obchodami 20-lecia Szkoły ---->

Zapraszamy do obejrzenia filmu z przebiegu obchodów uroczystości ---->

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
36
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
43727