PLAN LEKCJI


Rodziców deklarujących chęć uczestnictwa dzieci w zajęciach wspomagających ze względu na inne funkcjonowanie szkoły w czasie COVID-19, prosimy o podpisanie deklaracji i złożenie w sekretariacie do 23.06.2021.

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wspomagających