Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się

1 września o godzinie 1000.

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

MAMY WOLNE MIEJSCA W KLASIE II !

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Chrystiana Piotra Aignera w Puławach mieszcząca się przy

ul. Moniuszki 1, w obrębie osady pałacowej, z dala od ruchliwych ulic, stara się być szkołą przyjazną uczniowi, to znaczy taką, żeby uczniowie z chęcią i uśmiechem na ustach przychodzili na lekcje. Nasza szkoła jest dla wszystkich ważnym i przyjemnym miejscem.

Nikt tutaj nie jest anonimowy.

 

Podstawową zasadą organizacyjną szkoły są małe zespoły klasowe liczące od 5 do 14 uczniów. Dzięki temu nauczyciele  mogą traktować każdego z uczniów indywidualnie

i urozmaicać lekcje stosując nowoczesne metody nauczania, ucząc np. przez zabawę. 

 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w stałych godzinach od 8.15. Uczniowie mają  zwiększoną ilość godzin z poszczególnych przedmiotów i możliwość korzystania z oferty dydaktyczno-kulturalnej innych placówek, bez szkody dla realizacji programu nauczania. Wyjścia do kina , wyjazdy do teatru, wycieczki, różnorodne zajęcia profilaktyczne czy imprezy szkolne nie są więc w naszej szkole rzadkością.

 

Duży nacisk szkoła kładzie na naukę języków obcych. Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo

Dbamy również o rozwój fizyczny swoich uczniów. Dlatego w planie zajęć przeznaczono

2 godziny na pływanie i 3 godziny na gimnastykę.

 

Zapewniamy:

- realizację starannie dobranych programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i przyjętymi przez szkołę standardami uwzględniającymi nową Podstawę Programową

- naukę w kameralnej atmosferze w grupach liczących do 14 uczniów

- opiekę pedagogiczną  i merytoryczną sprawowaną przez wykwalifikowanych, doświadczonych i przyjaznych dziecku pedagogów

- zwiększony wymiar zajęć na każdym szczeblu edukacyjnym, który umożliwi ugruntowanie wiedzy i lepsze przygotowanie do zewnętrznych sprawdzianów

- bezpieczne i bezstresowe, ale konsekwentne wychowanie i nauczanie

- życzliwą i serdeczną atmosferę sprzyjającą rozbudzeniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem

- wysoki poziom nauczania

- indywidualizację nauczania, która daje każdemu dziecku szansę odniesienia sukcesu na miarę jego możliwości

- zajęcia świetlicowe

- możliwość korzystania z ciepłego posiłku, który jest dostarczany na zasadzie cateringu

- organizację wycieczek przedmiotowych,

- atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego: konkursów, uroczystości klasowych, szkolnych, Przedstawienia Wigilijnego

 

Zdolności i potrzeby młodszych dzieci są bardzo różnorodne, dlatego w naszej szkole Państwa dziecko nie utraci:

- komunikatywności,

- elastyczności myślenia,

- ciekawości poznawczej,

- humoru,

- chęci do zabawy.

Serdecznie zapraszamy Rodziców do zapisywania dzieci na rok szkolny 2014/2015 do klasy I i II szkoły podstawowej.

 

 Gimnazjum

 

NAUKA PRZEZ 3 LATA NA JEDNĄ ZMIANĘ OD GODZ. 8:15

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do kameralnego Gimnazjum, do którego chodzi się chętnie i czuje się w nim bezpiecznie. Posiadamy jedną z najbogatszych i najciekawszych ofert edukacyjnych, zapewniając naukę na najwyższym poziomie.

Stwarzamy rodzicom możliwość żywego wspierania nauczycieli i oczekujemy zrozumienia dla ich działań. Wymagamy od pedagogów ponadprzeciętnego zaangażowania, dzięki czemu każdy uczeń czuje się ważny i potrzebny. Szukamy najlepszych rozwiązań w drodze dialogu, szanując zdanie każdego.

Niewielkie klasy zapewniają wysoką skuteczność nauczania, czyli naukę bez korepetycji. Posiadamy certyfikat "Szkoła z klasą"

Jesteśmy szkołą, w której każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z nauczycielami.

Oferujemy:

- Wysoki poziom nauczania
- Starannie dobraną doświadczoną kadrę pedagogiczną, która gwarantuje podmiotowe i życzliwe traktowanie
- Zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego
- Obowiązkowy drugi język obcy nauczanym na poziomie podstawowym
- Dostęp do pracowni multimedialnej ICIM
- Dodatkowe zajęcia fakultatywne
- Naukę i doskonalenie pływania
- Konsultacje dostosowane do potrzeb uczniów
- Naukę w małych grupach ( do 16 uczniów )
- Personalne podejście do każdego ucznia
- Sprawdzone metody pracy z uczniami dyslektycznymi
- Młodzież uczy się języków obcych w małych grupach
- Sprawnie działa system pomocy uczniom – w ramach konsultacji i zajęć pozalekcyjnych uczniowie mają możliwość poprawić oceny, nadrobić zaległości, porozmawiać indywidualnie z nauczycielami,

 

Jesteśmy bezpieczną szkołą, przyjazną uczniom i ich rodzicom !!!

Zapisy uczniów do Społecznego Gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 przyjmowane są w sekretariacie szkoły .

 

 

LICEUM

To szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Nie jest to szkoła " prywatna", wprawdzie została założona w 1990 roku i jest prowadzona przez Puławskie Towarzystwo Edukacyjne, ale realizuje programy obowiązujące we wszystkich szkołach państwowych, zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, życzliwą młodzieży kadrę nauczycieli, ocenia według zasad przyjętych w szkołach publicznych, wystawia świadectwa i kończy się maturą.

 

I klasa

          Wszystkie przedmioty realizowane na poziomie podstawowym

 

II i III klasa

 1. Wybór przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym
 2. Możliwość pozyskania informacji o uczelniach 
 3. Skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego – od II klasy zajęcia prowadzone są w kilku osobowych grupach przez nauczycieli – egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 4. Indywidualizacja pracy z uczniem
 5. Dbanie o ucznia zdolnego jak i mniej zdolnego
 6. Indywidualne modelowanie profilu ( od klasy II wybór przedmiotów nauczanych na poziomach rozszerzonych)
 7. Próbne egzaminy maturalne, diagnozujące postępy ucznia w przygotowaniu do egzaminu maturalnego
 8. Kształcenie kulturowe – wyjazdy do teatrów, uczestnictwo w imprezach kulturalnych regionu
 9. Bezpieczeństwo
 10. Sprawiedliwe i jasne kryteria oceniania
 11. Czytelnie określone prawa i obowiązki ucznia
 12. Klasy średnio 15-osobowe, co daje możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów ucznia z nauczycielem oraz tworzy życzliwą atmosferę
 13. Dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku oraz bardzo dobra współpraca z rodzicami
 14. 5 godzin tygodniowo języka angielskiego
 15. 3 godziny tygodniowo języka niemieckiego lub hiszpańskiego
 16. Konsultacje z każdego przedmiotu dla uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości, rozszerzyć wiadomości, poprawić ocenę itp.

 

Co daje nasza szkoła?

- Zapewnia bezpieczeństwo
- Wysoki poziom nauczania
- Kształtowanie właściwych postaw względem siebie i innych
- Systematyczne przygotowanie do dalszego kształcenia
- Aktywny wypoczynek (wycieczki przedmiotowe, wycieczki klasowe)
- Program kulturalny (teatr, kino, własna aktywność artystyczna)

Pracujemy metodami aktywizującymi, kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności i rzetelną wiedzę. Każdy uczeń ma możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielem w czasie cotygodniowych konsultacji. Czas konsultacji przeznaczony jest na poszerzanie wiadomości lub uzupełnianie braków wynikających np. z absencji ucznia.

 

 

Zapraszamy uczniów, którzy cenią sobie solidną naukę, życzliwą i przyjazną atmosferę oraz bezpieczeństwo.

 

Zapisy uczniów do Społecznego Gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 przyjmowane są w sekretariacie szkoły .

 

Sebastian Buda najlepszy w powiecie!!!

3 czerwca w Zespole Szkół nr 3 im.M.Dąbrowskiej odbył się finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych., w którym uczestniczyło 22 uczniów z 8 szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Milo mi poinformować, że bezkonkurencyjny okazał się uczeń naszej szkoły Sebastian Buda z klasy II LO, na II miejscu uplasował się Dominik Kołodziejczyk z ZS nr 3, a 3 miejsce zdobył Michał Wnuk z ZS nr 2.

Serdecznie gratuluję 

 

Marek Wierzbicki

 

 

 

 

 

Wielki Konkurs Wiedzy o Funduszach Europejskich

 

Dnia 24.03.2014r. w Społecznym Gimnazjum im. Ch. P. Aignera w Puławach przeprowadzono Konkurs Wiedzy o Funduszach Europejskich. Organizatorem konkursu był Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat funduszy europejskich oraz pokazanie pozytywnych zmian jakie zaszły dzięki środkom unijnym w województwie lubelskim na przestrzeni 10 lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej. Do konkursu przystąpiło
11 uczniów naszego gimnazjum. Przygotowując się do konkursu uczniowie mogli skorzystać
z materiałów informacyjnych przygotowanych w formie „Skryptu wiedzy” oraz filmu animowanego  o tematyce  funduszy europejskich przekazanych szkołom przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego.

Laureatami konkursu zostali: Jan Sadurski z klasy III, Marika Buda z klasy II i Grzegorz Łyp z klasy III. Fundatorem nagród rzeczowych dla zwycięzców jest Departament Regionalnego Programu Operacyjnego. Nauczycielem odpowiedzialnym za przygotowanie konkursu w naszej szkole oraz koordynację i nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem była pani Barbara Bąba – nauczycielka Wos.

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 są wolne miejsca w klasach:
II klasa szkoły podstawowej
II i III klasa gimnazjum
III klasa liceum

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły --> oraz do obejrzenia filmu o naszej szkole-->

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o naszej szkole prosimy o kontakt telefoniczny lub wizytę osobistą w szkole. Numer do sekretariatu znaleźć można w zakładce Kontakt. Serdecznie zapraszamy!!!

Informujemy również, że w roku szkolnym 2014/2015 są jeszcze wolne miejsca w 1 klasie gimnazjum oraz w 1 i 2 klasie liceum.


- Ulotka Szkoła Podstawowa 1 2 3

- Ulotka Gimnazjum ---->

- Ulotka liceum 1 2

 

 

Kultura średniowieczna - pokaz 4.02.2013

4 lutego 2013r. gościliśmy w naszej szkole pana Piotra Koniecznego, zajmującego się kowalstwem artystycznym, który wygłosił prelekcję "Rycerz i jego zbroja" oraz zaprezentował miecze, hełm i kolczugę, które zostały wykonane w jego pracowni.
Poznaliśmy również grupę odtwórców historycznych "Płonące lisy", która przedstawiła sposoby walki wojów średniowiecznych oraz wykonane przez siebie stroje i elementy uzbrojenia.

Kiermasz ciast i loteria - 19.12.2012

Dnia 19 grudnia w naszej szkole została zorganizowana przedświąteczna loteria oraz kiermasz ciast, z których dochody zostaną przeznaczone na cele charytatywne. Klasy wzięły udział w konkursie na najładniejszy świąteczny wystrój swojej sali.

Raport z ewaluacji

Wnioski z ewaluacji przeprowadzonej w Społecznym Liceum im. Ch. P. Aignera przez Kuratorium Oświaty w Lublinie:
1. W szkole dokonuje się analiz wyników egzaminu maturalnego a formułowane i wdrażane na ich podstawie wnioski prowadzą do zmian, służących podnoszeniu jakości i efektywności kształcenia.
2. Stosowanie przez szkołę różnorodnych metod analizy wyników egzaminów pozwala na zgromadzenie dużej ilości danych służących formułowaniu wniosków.
3. W szkole analizuje się osiągnięcia wszystkich uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych a formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce.
4. Gromadzenie przez szkołę dokumentacji dotyczącej analiz egzaminów zewnętrznych i szkolnych osiągnięć uczniów pozwala na monitorowanie stopnia rozwoju pojedynczych uczniów w kontekście osiąganych przez nich wyników w nauce.
5. Szkoła stwarza uczącym się warunki do indywidualnego rozwoju, wszyscy uczniowie mają szansę odniesienia sukcesu edukacyjnego.
6. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Mają poczucie, iż nauczyciele wierzą w ich możliwości, otrzymują od nich bardzo duże wsparcie, co podkreślają w wywiadach zarówno uczniowie, jak i rodzice.
7. Wieloaspektowe i spójne działania wychowawcze szkoły sprzyjają kształtowaniu u uczniów dojrzałych postaw, odpowiedzialności, empatii i szacunku dla innych.
8. Szkoła stwarza uczniom możliwość podejmowania różnorodnych aktywności i realizuje działania zainicjowane przez uczniów.
9. W szkole podejmuje się skuteczne działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie niepożądanych zachowań, zagrożeń oraz wzmacnianie zachowań właściwych.
10. Uczniowie szkoły wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje i prezentują właściwe postawy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem

Uroczystości nadania i poświęcenia sztandaru oraz obchody 20-lecia szkoły - 10.11.2011

Nareszcie nadszedł długo wyczekiwany moment. Szkoła obchodziła uroczystości nadania oraz poświęcenia sztandaru, które były połączone z obchodami 20-lecia Szkoły.Dużo ciepłych wspomnień, gratulacji i wzruszeń! Tak można podsumować obchody tychże świąt szkolnych, do których z satysfakcją i rozrzewnieniem często będziemy powracać. Obchody zostały zapoczątkowane uroczystą Mszą św. po której nastąpiły główne i oficjalne obchody w auli Puławskiej Szkoły Wyższej. Przybyli zaproszeni goście:
-Prezes Puławskiego Towarzystwa Edukacyjnego prof. Kazimierz Tarasiuk
-Posłanka na Sejm RP Małgorzata Sadurska
-Starosta Powiatu Puławskiego Witold Popiołek
-Przewodniczący Rady Miasta Puławy Zbigniew Śliwiński
-Kierownik wydziału edukacji i sportu Miasta Puławy Stanisław Szajowski
-Dyrektor Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Puławach Danuta Dziwisz
oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, byli dyrektorzy naszej szkoły, rodzice, nauczyciele, absolwenci, uczniowie.

W atmosferę ciepłych wspomnień wprowadziła wszystkich obszerna prezentacja zdjęć minionego 20-lecia. W dalszej części programu, w którym nie zabrakło piosenek, wierszy zaprezentowanych przez uczniów naszej szkoły.
Na zakończenie wszyscy gośćie udali się na ulicę Moniuszki 1, gdzie mieści się budynek Szkoły. W niemal rodzinnej atmosferze goście zwiedzali mury szkolne po czym nastąpił poczęstunek.Ten dzień uświadomił obecnym, jak wiele już za nami, ale również ile nowych zadań i wyzwań jeszcze nas czeka.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o Szkole przygotowanej w związku obchodami 20-lecia Szkoły ---->

Zapraszamy do obejrzenia filmu z przebiegu obchodów uroczystości ---->

Statystyki

Użytkowników:
2
Artykułów:
38
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
22310